Кафедра міжнародної економіки

Навчання

Міжнародна економіка, макроекономіка, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки, регіональна економіка, екологія, економіка праці і соціально-трудові відносини, гроші і кредит, економічна логістика, основи підприємництва, економіка підприємства, організація виробництва, економіко-математичне моделювання, економетрика, статистика, менеджмент, маркетинг, стратегічне управління, міжнародна торгівля, митна справа, міжнародний маркетинг, транснаціональні корпорації, міжнародні організації, економіка зарубіжних країн, європейська інтеграція, грошово-кредитні системи зарубіжних країн, […]

Основні кваліфікаційні характеристики докторів філософії: здатність до розроблення та реалізація проектів, включаючи результати власних досліджень, здатність до ініціювання дослідницько-інноваційних проектів та самостійно працювати під час їх реалізації, здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з рішення наукових і науково-освітніх завдань, здатність знаходити, обробляти й аналізувати необхідну інформацію для рішення проблем й прийняття управлінських рішень, здатність […]

Основні кваліфікаційні характеристики магістрів: здатність застосовувати методи та технології управління ресурсами підприємства; уміння застосовувати різні форми управління та стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів у сфері міжнародної економічної діяльності; уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати та використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності; здатність досліджувати економічні процеси розвитку світової […]

Основні кваліфікаційні характеристики бакалаврів: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми економічної діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів економіки і які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; здатність аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства; спроможність здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків; уміння розробляти стратегії розвитку підприємства; здатність здійснювати економічні розрахунки та обґрунтувати інноваційно-інвестиційні […]

Основними навчальним дисциплінами є: міжнародна економіка, макроекономіка, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки, регіональна економіка, екологія, економіка праці і соціально-трудові відносини, гроші і кредит, економічна логістика, основи підприємництва, економіка підприємства, організація виробництва, економіко-математичне моделювання, економетрика, статистика, менеджмент, маркетинг, стратегічне управління, міжнародна торгівля, митна справа, міжнародний маркетинг, транснаціональні корпорації, міжнародні організації, економіка зарубіжних країн, європейська інтеграція, […]

Кафедра міжнародної економіки готує: бакалаврів: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка», спеціалізація – «Міжнародна економіка». Термін підготовки – 4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна). Навчання здійснюється за державним замовленням або з компенсацією вартості навчання; магістрів: другий (магістерський) рівень вищої освіти, […]

Оцінювання індикаторів сталого розвитку країн Східної Азії Інвестиційні стратегії ТНК на міжнародних фондових ринках Оцінювання впливу зарубіжних інвестицій на конкурентоспроможність національних економік Трансформація міжнародних бізнес-стратегій в епоху цифрової економіки Вплив публічно-приватного партнерства на реалізацію міжнародних проектів Розвиток міжнародної фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва Створення стратегічних альянсів у сфері машинобудування в умовах посилення міжнародної конкуренції Удосконалення […]

Тематика дипломних робіт студентів 2017/2018 навчальний рік

Оцінювання впливу глобалізації на транспортну інфраструктуру країн Південно-Східної Азії Інноваційно-інвестиційна привабливість підприємств сільськогосподарського машинобудування України для міжнародних партнерів Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах зони вільної торгівлі з Канадою Формування та ефективність використання інтелектуального капіталу України на міжнародному рівні Оцінювання впливу зони вільної торгівлі з Канадою на експортний потенціал України Механізми функціонування міжнародних […]

Поза всіляким сумнівом можемо стверджувати, яку користь для нас, студентів кафедри міжнародної економіки КПІ, приніс КМЕФ. Велика кількість спікерів і гостей форуму просто вразила нас! Адже ці люди не просто приїхали говорити на одну тематику, а є відомими у своїх колах особистостями, які мають багатий власний досвід, цінні знання, і готові цим ділитися. Це місце, […]