Кафедра міжнародної економіки

Наука

“Соціальна відповідальність бізнесу: стратегії та пріоритети”, 16 листопада 2017 року “Чи стане Україна аграрною наддержавою?”, 16 листопада 2016 року “Чи варто шукати голубі океани у мирному атомі?”, 10 листопада 2015 року “Бізнес-ефекти на ринку інтелектуальної власності у контексті інтеграції України в ЄС”, 26 листопада 2014 року “Розвиток альтернативної енергетики на основі біоресурсів”, 21 листопада 2013 року “Інноваційний розвиток […]

16 листопада 2017 року в  КПІ ім. І. Сікорського відбулося традиційне щорічне засідання круглого столу, організоване кафедрою міжнародної економіки. Цього разу експерти обмінювались думками і досвідом на тему: “Соціальна відповідальність бізнесу: стратегії та пріоритети”. У  заході взяли участь представники таких провідних компаній, як ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ПАТ «Українська залізниця», медіахолдинг «1+1 Media», «Делойт» в Україні, […]

Інформатизація суспільства охоплює низку важливих напрямів. Для студентської молоді, яка тільки набуває досвіду, важливою є комунікація з представниками влади, науки і бізнесу. На кафедрі міжнародної економіки в листопаді кожного року проводиться традиційний круглий стіл, що має на меті обговорення питань, які стосуються актуальної проблематики національної та міжнародної економіки. За відносно короткий період проведення таких заходів […]

Вступний екзамен до аспірантури ПРОГРАМА вступного екзамену третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії (Спеціальність 051 Економіка) ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінки успішності вступника з вступного екзамену третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії (Спеціальність 051 Економіка) Додатковий вступний екзамен до аспірантури ПРОГРАМА додаткового вступного екзамену третього (освітньо-наукового) рівня […]

16–17 березня 2017 року відбулася XIІІ (XXV) Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”. У ній брали участь науковці, професорсько-викладацький склад, молоді вчені, студенти, фахівці-практики, що займаються вирішенням першочергових завдань розвитку економіки України на засадах міжнародного науково-технічного співробітництва. Метою проведення заходу є обговорення актуальних проблем і шляхів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення […]

Мета: обмін досвідом та генерація ідей щодо стратегій розвитку атомної енергетики України в умовах нових викликів та невизначеності національної енергетичної політики. Питання для обговорення: пріоритети розвитку електроенергетики України в міжнародному контексті; стратегія та перспективи розвитку ДП НАЕК «Енергоатом» з урахуванням пост-фукусімських вимог щодо безпеки експлуатації АЕС; міжнародний досвід постачання ядерного палива для АЕС та перспективи створення […]

На зустрічах за круглим столом у нас побували: Запайщиков Костянтин Володимирович, радник президента ДП «НАЕК «Енергоатом», голосуючий член Оптового ринку електроенергії; Нежура Максим Юрійович, начальник відділу моніторингу світових напрямів функціонування та розвитку ядерно-енергетичного комплексу ДМС; Муляр Григорій Миколайович, президент Українського Ядерного Товариства; Зенюк Денис Олександрович, головний фахівець – начальник відділу головного фахівця з систем контролю […]

Мета: консолідація стратегічних намірів науковців, підприємців, фінансистів, органів державної влади у пошуку оптимальної моделі інтеграції України до регіональних економічних об’єднань. Питання для обговорення: роль і місце України у світовому розподілі праці; конкурентні переваги та загрози участі України в процесах міжнародної економічної інтеграції; шляхи розв’язання сучасних проблем теорії і практики зовнішньоекономічної політики України; перспективи та ризики […]

Мета: обмін досвідом та генерація ідей щодо шляхів розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобальних світових тенденцій, ринкових трансформацій та інтеграційних факторів. Питання для обговорення: оцінка загроз і можливостей розвитку АПК України в сучасних умовах глобалізації товарних ринків; роль АПК у структурі економіки України: сьогоденні та майбутнє; виявлення пріоритетів і ключових напрямів розвитку АПК України […]

Мета: консолідація  стратегічних намірів  науковців, підприємців, фінансистів, органів державної влади у пошуку оптимальних сценаріїв розвитку альтернативної та відновлювальної енергетики в Україні. Питання для обговорення: концептуальні засади державної стратегії енергозбереження та енергетичної безпеки країни; практика розробки та впровадження проектів альтернативної енергетики в Україні; проблеми взаємодії фінансових установ та ініціаторів інвестиційних проектів у сфері альтернативної енергетики; проблеми […]