Кафедра міжнародної економіки

Вступникам

Кафедра міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проводить 17 березня 2018 року ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ Запрошуємо майбутніх абітурієнтів та батьків! Наші викладачі розкажуть Вам про особливості навчального процесу в університеті та перспективи майбутньої професії економіста-міжнародника. Представники приймальної комісії ознайомлять Вас з правилами вступу та новаціями вступної компанії. День відкритих дверей в […]

Магістри – випускники кафедри міжнародної економіки, в процесі навчання набувають такі основні кваліфікаційні характеристики: здатність застосовувати методи і технології управління ресурсами підприємства; уміння застосовувати різні форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів у сфері міжнародної економічної діяльності; уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень у […]

Бакалаври – випускники кафедри міжнародної економіки, в процесі навчання набувають такі основні кваліфікаційні характеристики: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми економічної діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів економіки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; здатність аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; спроможність здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків; уміння розробляти стратегії […]

Термін Дні Години 03-07 липня 2017 року Понеділок – п’ятниця 10-00-17-00 12-26 липня 2017 року Понеділок – п’ятниця 9-00-18-00 Субота 10-00-13-00 Неділя Вихідний 27-31 липня 2017 року Понеділок – п’ятниця 14-00-17-00 П’ятниця 10-00-13-00 Субота-Неділя Вихідний 01 серпня 2017 року Вівторок 12-00-18-00 02-04 серпня 2017 року Середа – п’ятниця 9-00-18-00 05 серпня 2017 року Субота 9 […]

Кваліфікаційні характеристики магістрів кафедри міжнародної економіки. Підготовка магістрів  галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки»  спеціальності  051 «Економіка» спеціалізації «міжнародна економіка» здійснюється при наявності базової вищої освіти. Форма навчання: денна / заочна. Термін підготовки: магістрів – 2 роки. Прийом на навчання за програмами підготовки магістрів  здійснюється відповідно до  «Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра». […]

Кваліфікаційні характеристики бакалаврів кафедри міжнародної економіки. Сертифікати ЗНО для вступу на факультет: Українська мова та література – не менше 100 балів. Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна мова – не менше 100 балів. Географія або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше […]

Відбіркова комісія Факультету менеджменту та маркетингу (ФММ) Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Адреса прийому документів: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 120 (станція метро “Політехнічний інститут”). Телефон гарячої лінії відбіркової комісії ФММ: 096-318-06-65. Адреса для листування: vk.fmm@ukr.net. Додаткову інформацію щодо вступу в університет можна знайти за посиланнями: http://pk.kpi.ua/  http://kpi.ua/work

Кафедра міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” готує бакалаврів та магістрів: Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність – 051 Економіка Спеціалізація – Міжнародна економіка Дні відкритих дверей кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Повна інформація для вступників Національного технічного […]

Студенти, що навчаються за спеціалізацією “Міжнародна економіка” вміють: аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків; формувати економічну політику на мікро- та макрорівнях; розробляти стратегії розвитку підприємства; здійснювати економічні розрахунки та обґрунтувати інноваційно-інвестиційні проекти; формувати механізми та оцінювати ефективність міжнародного економічного співробітництва; розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій; організовувати, контролювати […]