Кафедра міжнародної економіки

Вступникам

Магістри – випускники кафедри міжнародної економіки, в процесі навчання набувають такі основні кваліфікаційні характеристики: здатність застосовувати методи і технології управління ресурсами підприємства; уміння застосовувати різні форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів у сфері міжнародної економічної діяльності; уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень у […]

Бакалаври – випускники кафедри міжнародної економіки, в процесі навчання набувають такі основні кваліфікаційні характеристики: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми економічної діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів економіки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; здатність аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; спроможність здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків; уміння розробляти стратегії […]

Термін Дні Години 03-07 липня 2017 року Понеділок – п’ятниця 10-00-17-00 12-26 липня 2017 року Понеділок – п’ятниця 9-00-18-00 Субота 10-00-13-00 Неділя Вихідний 27-31 липня 2017 року Понеділок – п’ятниця 14-00-17-00 П’ятниця 10-00-13-00 Субота-Неділя Вихідний 01 серпня 2017 року Вівторок 12-00-18-00 02-04 серпня 2017 року Середа – п’ятниця 9-00-18-00 05 серпня 2017 року Субота 9 […]

Кваліфікаційні характеристики магістрів кафедри міжнародної економіки. Підготовка магістрів  галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки»  спеціальності  051 «Економіка» спеціалізації «міжнародна економіка» здійснюється при наявності базової вищої освіти. Форма навчання: денна / заочна. Термін підготовки: магістрів – 2 роки. Прийом на навчання за програмами підготовки магістрів  здійснюється відповідно до  «Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра». […]

Кваліфікаційні характеристики бакалаврів кафедри міжнародної економіки. Сертифікати ЗНО для вступу на факультет: Українська мова та література – не менше 100 балів. Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна мова – не менше 100 балів. Географія або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше […]

Відбіркова комісія Факультету менеджменту та маркетингу (ФММ) Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Адреса прийому документів: м. Київ, проспект Перемоги, 37 (станція метро “Політехнічний інститут”). Телефон гарячої лінії відбіркової комісії ФММ: 096-318-06-65. Адреса для листування: vk.fmm@ukr.net.

Кафедра міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” готує бакалаврів та магістрів: Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність – 051 Економіка Спеціалізація – Міжнародна економіка Дні відкритих дверей кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Повна інформація для вступників Національного технічного […]

Студенти, що навчаються за спеціалізацією “Міжнародна економіка” вміють: аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків; формувати економічну політику на мікро- та макрорівнях; розробляти стратегії розвитку підприємства; здійснювати економічні розрахунки та обґрунтувати інноваційно-інвестиційні проекти; формувати механізми та оцінювати ефективність міжнародного економічного співробітництва; розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій; організовувати, контролювати […]