Кафедра міжнародної економіки

Вступ / вступ 2023

Студенти, що навчаються за освітньою програмою “Міжнародна економіка” вмітимуть: аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовища підприємства; розробляти стратегії розвитку підприємницької діяльності; здійснювати економічні розрахунки та обґрунтовувати інноваційно-інвестиційні проекти; формувати механізми та оцінювати ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва; розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій; організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів і проектів; враховувати особливості сучасної світової та […]