Кафедра міжнародної економіки

Силабуси нормативних дисциплін (магістри 073, 2021)

Категорія: Кафедра

Найменування дисципліни

Інтелектуальна власність та патентознавство
Геополітика та сталий розвиток
Практичний курс іншомовного ділового спілкування
Менеджмент підприємств оборонно-промислового комплексу
Методи прийняття рішень в умовах глобалізації
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Курсова робота з міжнародних стратегій економічного розвитку
Глобальна економіка
Курсова робота з глобальної економіки
Фінансовий менеджмент
Міжнародне договірне право
Комерційна дипломатія
Митна справа
Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності
Міжнародна торгівля
Курсова робота з міжнародної торгівлі
Управління зовнішньоекономічною діяльністю
Основи наукових досліджень
Інформаційна безпека та захист приватності
Міжнародне науково-технічне співробітництво