Кафедра міжнародної економіки

Освітні програми

Категорія: Навчання

Кафедра міжнародної економіки готує:

  • бакалаврів: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка», спеціалізація – «Міжнародна економіка». Термін підготовки – 4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна). Навчання здійснюється за державним замовленням або з компенсацією вартості навчання;
  • магістрів: другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка», спеціалізація – «Міжнародна економіка». Термін підготовки – 1,4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна). Навчання здійснюється за державним замовленням або з компенсацією вартості навчання;
  • докторів філософії (PhD): третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка». Термін підготовки 4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна).

Основні навчальні дисципліни

Основні кваліфікаційні характеристики бакалаврів

Освітньо-професійна програма бакалаврів з економіки

Освітньо-професійна програма бакалаврів з економіки (англійською мовою) (у pdf-форматі)

Освітньо-професійна програма бакалаврів з економіки (англійською мовою) (у doc-форматі)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 073 Менеджмент (Управління у сфері оборонно-промислового комплексу)

Основні кваліфікаційні характеристики магістрів

Освітньо-професійна програма магістрів з економіки

Освітньо-професійна програма магістрів з економіки (англійською мовою) (у pdf-форматі)

Освітньо-професійна програма магістрів з економіки (англійською мовою) (у doc-форматі)

Освітньо-наукова програма докторів філософії з економіки

Освітньо-наукова програма докторів філософії з економіки (англійською мовою) (у doc-форматі)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня доктора філософії (вступ 2019 р.)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів ступеня доктора філософії (вступ 2020 р.)

Випускники освітньої програми “Міжнародна економіка” мають можливість працювати фахівцями та керівниками економічних підрозділів підприємств різних організаційно-правових форм, експертами та консультантами із зовнішньоекономічних питань, радниками та представниками у міжнародних організаціях, торговельно-промислових палатах, представництвах міжнародних фірм, транс­національних корпорацій, спільних підприємствах, посольствах, державних установах.