Кафедра міжнародної економіки

Тематика бакалаврських дипломних робіт студентів 2017/2018 н. р.

Категорія: Навчання

 1. Оцінювання впливу глобалізації на транспортну інфраструктуру країн Південно-Східної Азії
 2. Інноваційно-інвестиційна привабливість підприємств сільськогосподарського машинобудування України для міжнародних партнерів
 3. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах зони вільної торгівлі з Канадою
 4. Формування та ефективність використання інтелектуального капіталу України на міжнародному рівні
 5. Оцінювання впливу зони вільної торгівлі з Канадою на експортний потенціал України
 6. Механізми функціонування міжнародних ринків криптовалют в умовах економічної нестабільності
 7. Удосконалення регулювання міграційних процесів в Україні в умовах глобалізації
 8. Активізація міжнародного науково-технічного співробітництва ІТ-компаній
 9. Формування механізму мінімізації збитків від глобальних кіберзагроз
 10. Вплив міжнародного співробітництва на формування інвестиційної привабливості підприємств атомної енергетики України
 11. Оптимізація товарно-географічної структури зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС
 12. Оцінювання впливу
 13. євроінтеграційних процесів на розвиток автомобілебудування в Україні
 14. Підвищення конкурентоспроможності газотранспортної системи України в умовах активізації ринку скрапленого газу ЄС
 15. Удосконалення державних механізмів покращення інвестиційного клімату країн з перехідною економікою
 16. Забезпечення збалансованого розвитку країн Західної Європи на засадах циркулярної економіки
 17. Розвиток національної логістичної системи України в умовах асоціації з Європейським Союзом
 18. Розвиток міграційної політики  України в умовах євроінтеграційних процесів
 19. Удосконалення управління державним боргом України на основі співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями
 20. Оцінювання економічної ефективності військово-технічного співробітництва України з країнами Північноатлантичного Альянсу
 21. Трансформація фондового ринку України в умовах активізації закордонних  інвестицій
 22. Розвиток податкової політики України у процесі інтеграції України з ЄС
 23. Активізація співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями з метою реалізації науково-технічних проектів
 24. Інтеграція вітчизняних стартапів до міжнародної підприємницької екосистеми
 25. Оцінювання економічних ефектів від реалізації міжнародних проектів у Дністровсько-Дунайському регіоні
 26. Оцінювання впливу проектів з первинної пропозиції криптовалют на глобальні економічні процеси
 27. Формування стратегії залучення іноземних інвестицій у високотехнологічні стартап-проекти
 28. Розробка та реалізація стратегії виходу продукції взуттєвої промисловості України на зовнішні ринки
 29. Удосконалення механізму активізації залучення іноземних інвестицій в машинобудівну галузь України
 30. Удосконалення організаційно-економічного механізму міжнародного лізингу
 31. Розвиток механізму міжнародних державних закупівель в умовах євроінтеграції України
 32. Оцінювання впливу іноземних інвестицій на розвиток підприємств АПК України
 33. Оцінювання  експортного потенціалу українських виробників пестицидів та агрохімікатів
 34. Удосконалення механізмів антидемпінгового захисту національних економік
 35. Трансформація ринку аграрної продукції України в умовах євроінтеграції
 36. Розвиток зовнішньоторговельних відносин України з КНР в умовах відродження «шовкового шляху»
 37. Вплив іноземного інвестування на розвиток сільських територій Чорнобильської зони
 38. Вплив міжнародного співробітництва на соціально-економічний розвиток Чорнобильської зони відчуження
 39. Удосконалення економічного співробітництва України і країн ЄС на засадах підвищення енергоефективності економік