Кафедра міжнародної економіки

Міжнародні гранти і програми

Категорія: Співробітництво

Кафедра міжнародної економіки та механіко-машинобудівний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського беруть участь у реалізації проєкту CPEA-LT-2017/10047 «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education». Партнером з боку Норвегії виступає NTNU Norwegian University of Science and Technology (NO-NTNU), Campus: Campus Gjøvik, Department of Manufacturing and Civil Engineering

У рамках проекту колективом кафедри розробляються матеріали для курсів:

«Experts in teamwork», доц. Грінько І.М.;

«Industry 4.0», проф. Войтко С.В.;

«Manufacturing Management», доц.  Нараєвський С.В.;

«Product Development», доц. Корогодова О.О.;

«Project work», доц. Кухарук А.Д., доц. Скоробогатова Н.Є.

Актуальна інформація про міжнародні наукові конкурси, стажування та стіпендіальні програми представлена в Інформаційному бюлетені «Джерело», який щомісячно випускається Відділом координації міжнародної проєктної діяльності Департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 

Вже розроблені курси лекцій:

«Управління міжнародними бізнес проектами. Індустрія 4.0» (доц. Кухарук А. Д.), 2019-2020 н.р.: УС-91мп, 5 курс, укр. мовою; УС-92мп, 5 курс, англійською мовою.

«Логістика в Індустрії 4.0» (проф. Войтко С. В.), 2019-2020 н.р.: АМ-71, 3 курс, укр. мовою; АМ-61 4 курс, українською мовою.

Додаткова інформація:

Підручник: Войтко С. В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 : підручник / С. В. Войтко. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 200 c.

Трансформація ЗВО в умовах Індустрії 4.0: роздуми, навіяні конференцією

Відкриття Центру Індустрії 4.0 на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського

Літня школа у м. Йовік, Норвегія

Лекція викладачів кафедри міжнародної економіки на Літній школі в Норвегії

Конференція ЗВО Співпраця в епоху 4.0

Розвиток технічних Університетів – підсумки конференцій грудня

Детальніше в телеграм-каналі: https://t.me/joinchat/Uer9RfMhpj5AjilY

 

14-17 вересня 2020 року проходила літня школа “Sustainable Manufacturing in Industry 4.0: Technologies and Solutions”. Викладачами кафедри міжнародної економіки проведено серію англомовних онлайн лекцій для близько 200 слухачів міжнародної літньої школи, організованої ФММ і ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського та Норвезьким технологічним університетом (NTNU) у рамках спільного українсько-норвезького проекту “Collaboration within Industry 4.0 Education”, що фінансується Diku Eurasia Programme. Лектори від кафедри міжнародної економіки та тематика лекцій: Сергій Войтко – “Трансформація соціоекономічної системи в умовах Індустрії 4.0”; Наталя Скоробогатова – “Ефективність інвестицій в Індустрію 4.0”; Анна Кухарук – “Конкуренція 4.0”; Олена Корогодова – “Розробка продукту з урахуванням потреб та бажань споживача”.

У рамках проєкту викладачі та студенти кафедри брали участь у проведенні літньої школи 08–13 вересня 2019 року в Норвезькому університеті науки і технологій. Зокрема, викладачами кафедри міжнародної економіки прочитано лекцію англійською мовою на тему «Процеси сталого розвитку в умовах Індустрії 4.0» (Sustainable development processes under Industry 4.0 conditions). Аудиторія – 53 особи, у т.ч. 40 студентів з різних країн світу. У лекційному матеріалі визначено зміст процесів сталого розвитку та особливості Індустрії 4.0, представлено приклади застосування положень концепції Індустрії 4.0 на промислових підприємствах, розглянуто позитивні ефекти Четвертої промислової революції, а також можливі негативні наслідки. Лекторами ознайомлено аудиторію із напрямами досліджень та основами калькуляції індексу сталого розвитку та рейтингування країн за методологією Світового центру даних геоінформатики та сталого розвитку в КПІ ім. Ігоря Сікорського під науковим керівництвом ректора, д.т.н., академіка М. З. Згуровського. Визначено теоретичні та прикладні положення гармонізації процесів сталого розвитку країн світу. У ході лекції надано відповіді на питання аудиторії, що визнала підхід КПІ ім. Ігоря Сікорського до оцінювання рівня сталого розвитку країн світу таким, що заслуговує на особливу увагу з урахування його обґрунтованості та системності.

1

2

У рамках літньої школи відбулися лекції, майстер класи, екскурсія до Індустріального парку.