Кафедра міжнародної економіки

Вступ на 5-й курс (магістратура)

Категорія: Вступ / вступ 2020

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020, які бажають вступити до магістратури

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

Магістратура

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Кваліфікаційні характеристики магістрів кафедри міжнародної економіки.

Підготовка магістрів на кафедрі міжнародної економіки здійснюється за такими спеціальностями:

1) 051 «Економіка» за освітньою програмою «Міжнародна економіка»;

2) 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління у сфері оборонно-промислового комплексу».

Строк навчання: 1 рік 4 місяці за освітньо-професійною програмою та 1 рік 9 місяців за освітньо-науковою програмою.
Форма навчання: денна, заочна.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:

1) Наказу Міністерства освіти і науки України № 1285 від 11 жовтня 2019 р.;

2) Інформації на сайті МОН України стосовно вступної кампанії;

3) Правил прийому у магістратуру Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2020 році;

4) Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році;

5) Питання та відповіді щодо вступу у магістратуру у форматі ЗНО;

6) Розклад роботи відбіркової комісії.

 

Вступні випробування

Для того, щоб вступити у магістратуру на кафедру міжнародної економіки у 2020 році, необхідно скласти:

 • єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови у формі ЗНО (у випадку вступу на контракт на основі диплому магістра (спеціаліста) – іспит з іноземної мови у закладі вищої освіти);
 • вступне фахове випробування на спеціальність 051 “Економіка”, освітня програма “Міжнародна економіка” або на спеціальність 073 “Менеджмент”, освітня програма “Управління у сфері оборонно-промислового комплексу”

Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано!

Програми вступних випробувань:

ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Міжнародна економіка» за спеціальністю 051 «Економіка»

ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Управління у сфері оборонно-промислового комплексу» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Topics for exam

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (2 копії, оригінал мати з собою);
 • екзаменаційний листок ЄВІ та інформаційна картка з ресурсу testportal.gov.ua;
 • диплом бакалавра (оригінал та 2 копії);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та 2 копії);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні  – наукові статті, тези доповідей тощо, за обраною спеціальністю (копії, оригінал мати з собою);
 • приписне свідоцтво або військовий документ  – для чоловіків (1 копія, оригінал мати з собою);
 • ідентифікаційний код (2 копії, оригінал мати з собою);
 • чотири кольорові фотографії, розмір 3*4;
 • 2 конверти зі зворотною адресою та марками по Україні.

Докладніше: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/08/documents2020-magistratura.pdf

 

Вартість навчання

Вартість навчання на 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 051 “Економіка” на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:
– для денної форми навчання — 36 300 грн на рік;
– для заочної форми навчання — 18 900 грн на рік.
Етапи вступної кампанії
Реєстрація для складання ЄВІ 12 травня – 05 червня 2020 року (до 18:00)
ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови) 01 липня 2020 року
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 серпня 2020 року
Прийом заяв та документів 05–22 серпня 2020 року
Фахові вступні випробування 05–26 серпня 2020 року
Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням не пізніше 01 вересня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 06 вересня 2020 року (не пізніше 18:00)
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 11 вересня 2020 року (до 12:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 15 вересня 2020 року (не пізніше 13:00)
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 18 вересня 2020 року

Контакти відбіркової комісії

Адреса для подачі документів: м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», вул. Політехнічна, 14, корпус 16, ауд. 145.

Адреса для листування: vk.fmm@ukr.net.

Телефон гарячої лінії (магістратура): (099) 018-08-13.

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65.

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua.

Відповідальний секретар відбіркової комісії кафедри міжнародної економіки – Корогодова Олена Олександрівна.