Кафедра міжнародної економіки

Основні навчальні дисципліни

Категорія: Навчання

Міжнародна економіка, макроекономіка, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки, регіональна економіка, екологія, економіка праці і соціально-трудові відносини, гроші і кредит, економічна логістика, основи підприємництва, економіка підприємства, організація виробництва, економіко-математичне моделювання, економетрика, статистика, менеджмент, маркетинг, стратегічне управління, міжнародна торгівля, митна справа, міжнародний маркетинг, транснаціональні корпорації, міжнародні організації, економіка зарубіжних країн, європейська інтеграція, грошово-кредитні системи зарубіжних країн, облік зовнішньоекономічної діяльності, інтеграційні процеси у світовій економіці, системи технологій промисловості, інформаційні системи і технології в економіці, управління державними закупівлями, техніко-економічне обґрунтування економічних рішень, інвестування, економічний аналіз міжнародного бізнесу: (економічний аналіз, функціонально-вартісний аналіз), міжнародне страхування, міжнародний консалтинг, міжнародні економічні відносини, міжнародна економічна діяльність України, управління зовнішньоекономічною діяльністю, міжнародні фінанси, фінанси, фінанси підприємств, бухгалтерський облік та аудит, облік та аудит у зарубіжних країнах, податкова система, міжнародне економічне право, міжнародна інноваційна діяльність, конкурентоспроможність підприємства, міжнародна інвестиційна діяльність, валютні операції, патентознавство та інтелектуальна власність, методи прийняття рішень в економіці, глобальна економіка, інноваційний розвиток підприємства, економічне обґрунтування проектних рішень, економічний вимір сталого розвитку, основи наукових досліджень в економіці, фінансовий менеджмент, міжнародні стратегії економічного розвитку, управління міжнародною конкурентоспроможністю, соціальна відповідальність, міжнародне науково-технічне співробітництво, управління міжнародними бізнес проектами, міжнародна економічна статистика, комерційна дипломатія, менеджмент персоналу, іноземні мови (англійська, німецька, французька або іспанська).