Кафедра міжнародної економіки

Освітні програми

Категорія: Навчання

Кафедра міжнародної економіки готує:

  • бакалаврів: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка», спеціалізація – «Міжнародна економіка». Термін підготовки – 4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна). Навчання здійснюється за державним замовленням або з компенсацією вартості навчання;
  • магістрів: другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка», спеціалізація – «Міжнародна економіка». Термін підготовки – 1,4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна). Навчання здійснюється за державним замовленням або з компенсацією вартості навчання;
  • докторів філософії (PhD): третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка». Термін підготовки 4 роки, форма навчання денна.

Основні навчальні дисципліни

Основні кваліфікаційні характеристики бакалаврів

Основні кваліфікаційні характеристики магістрів

Основні кваліфікаційні характеристики докторів філософії

Випускник кафедри міжнародної економіки може працювати спеціалістом і керівником економічних підрозділів підприємств різної організаційно-правової форми, експертом і консультантом із зовнішньоекономічних питань, радником і представником у міжнародних організаціях, торгово-промислових палатах, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах, державних установах, аналітик у банківській сфері, викладачем.