Кафедра міжнародної економіки

Вступ на 5-й курс (магістратура)

Категорія: Вступникам

Магістратура

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Кваліфікаційні характеристики магістрів кафедри міжнародної економіки.

Підготовка магістрівна кафедрі міжнародної економіки здійснюється за такими спеціальностями:

1) 051 «Економіка» за освітньою програмою «Міжнародна економіка»;

2) 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління у сфері оборонно-промислового комплексу».

Строк навчання: 1 рік 4 місяці за освітньо-професійною програмою та 1 рік 9 місяців за освітньо-науковою програмою.
Форма навчання: денна, заочна.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:

1) Наказу Міністерства освіти і науки України № 441 від 26 квітня 2019 р.;

2) Інформації на сайті МОН України стосовно вступної кампанії;

3) Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2019 році;

4) Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році.

 

 

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

 

Графік роботи

відбіркової комісії факультету менеджменту та маркетингу (ФММ)

з реєстрації абітурієнтів для здобуття освітнього ступеня «магістр»

(за спеціальностями 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг)

на ЗНО з іноземної мови буде проходити в аудиторії 143 корпус № 16

з 13.05.2019 р. по 03.06.2019 р.

 

Дата Час прийому
13.05.2019 понеділок 14:00 – 17:00
14.05.2019 вівторок
15.05.2019 середа
16.05.2019 четвер
17.05.2019 п’ятниця
20.05.2019 понеділок
21.05.2019 вівторок
22.05.2019 середа
23.05.2019 четвер
24.05.2019 п’ятниця
27.05.2019 понеділок
28.05.2019 вівторок
29.05.2019 середа
30.05.2019 четвер
31.05.2019 п’ятниця
03.06.2019 понеділок 10:00 – 13:00

14:00 – 18:00

Якщо Ви змінюєте спеціальність (хочете здобувати освітній ступінь «магістр» за спеціальністю відмінною від тої, на якій навчалися для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»), то спочатку Ви маєте прийти до нашої відбіркової комісії, написати заяву про допуск до ДОДАТКОВОГО вступного випробування (за нашими спеціальностями), скласти це випробування 30.05.2019 р. (за графіком) або в період з 05.07.2019 по 26.07.2019 на позитивну оцінку.

Якщо у Вас є бажання вступити в магістратуру на контракт на основі диплому магістра (спеціаліста), то можете скласти іспит з іноземної мови в КПІ ім. Ігоря Сікорського в період з 05.07.2019 по 26.07.2019. Конкретні дати будуть повідомлені.

Детальна інформація про порядок вступу (для здобуття освітнього ступеня «магістр») на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського та на сайтах кафедр нашого факультету.

 

Просимо особливу увагу звернути на послідовність дій абітурієнта:

ГРАФІК ДІЙ АБІТУРІЄНТА

Реєстрація на ЗНО з іноземної мови: з 13 травня по 03 червня 2019 р. до 18.00.
Додаткове фахове випробування:
  з 13 травня по 31 травня  та з 05 липня по 26 липня 2019 р.
Подача документів: з 10 липня по 23 липня 2019 р.
ЗНО з іноземної мови: 02 липня 2019 р.
Фахове вступне випробування: з 05 липня по 26 липня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 05 серпня 2019 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 18.00 10 серпня 2019 р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 13.00 14 серпня 2019 р.

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням  до 12.00 12 серпня 2019 р., за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 15 серпня 2019 р.

Вступні випробування

Для того, щоб вступити у магістратуру на кафедру міжнародної економіки у 2019 році, необхідно скласти:

  • єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО (у випадку вступу на контракт на основі диплому магістра (спеціаліста) – іспит з іноземної мови у закладі вищої освіти);
  • вступне фахове випробування на спеціальність 051 “Економіка”.

Якщо вступ до магістратури відбувається на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), то необхідно скласти додаткове фахове випробування. Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Зараховано», допускаються до участі в наступних вступних випробуваннях.

Конкурсний відбір за спеціальністю  051 «Економіка» спеціалізацією «Міжнародна економіка» здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника.

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Програми вступних випробувань:

ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Міжнародна економіка» за спеціальністю 051 «Економіка»

ПРОГРАМА вступного додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Міжнародна економіка» за спеціальністю 051 “Економіка”

ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Управління в сфері оборонно-промислового комплексу» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

ПРОГРАМА вступного додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Управління в сфері оборонно-промислового комплексу» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Topics for exam

Додаткові випробування

1) Додаткове випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Міжнародна економіка» за спеціальністю 051 «Економіка» відбудеться 30.05.2019 о 12.00 в ауд. 345-19.  Додаткове випробування проводиться тільки для тих вступників, напрям підготовки (спеціальність, бакалаврат) яких не відповідає обраній для вступу спеціальності. З переліком спеціальностей можна ознайомитись за посиланням https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/sporidneni-magistr-2019.pdf.

2) Додаткове випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Управління в сфері оборонно-промислового комплексу» за спеціальністю 073 «Менеджмент» відбудеться 23.05.2019 о 12.00 в ауд. 120-7. Додаткове випробування проводиться тільки для тих вступників, напрям підготовки (спеціальність, бакалаврат) яких не відповідає обраній для вступу спеціальності. З переліком спеціальностей можна ознайомитись  за посиланням https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/sporidneni-magistr-2019.pdf. Програма додаткового випробування розміщена на https://bit.ly/2YptASm.

3) Подальші дати додаткових випробувань будуть опубліковані на сайті.

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
  • диплом бакалавра (оригінал та копії);
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
  • військовий документ (для хлопців: оригінал та копії);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії);
  • чотири фотографії.

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Вартість навчання у 2019/2020 р.

З Результатами конкурсного відбору можна ознайомитися на сайті кафедри міжнародної економіки та в приймальній комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Контакти відбіркової комісії

Адреса для подачі документів: м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», вул. Політехнічна, 14, корпус 16, ауд. 145.

Адреса для листування: vk.fmm@ukr.net.

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65.

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua.

Відповідальний секретар відбіркової комісії кафедри міжнародної економіки – Корогодова Олена Олександрівна.