Кафедра міжнародної економіки

Вступ на 5-й курс

Категорія: Вступникам

Магістратура

Підготовка магістрів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» здійснюється при наявності базової вищої освіти.

Форма навчання: денна / заочна.

Термін підготовки: 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми підготовки (освітньо-професійної або освітньо-наукової).

Кваліфікаційні характеристики магістрів кафедри міжнародної економіки.

Умови подачі документів

Реєстрація на ЗНО з іноземної мови: з 14 травня по 05 червня 2018 р.
Додаткове фахове випробування:  з 14 травня по 31 травня 2018 р.
Подача документів: з 02 липня по 09 липня 2018 р.
ЗНО з іноземної мови: 11 липня 2018 р.
Фахове вступне випробування: з 02 липня по 29 липня 2018 р.

СТРОКИ ПРИЙОМУ заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Графік роботи відбіркової комісії для реєстрації вступників до магістратури на спеціальність 051 ЕКОНОМІКА для проходження ЗНО з іноземної мови

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ для вступу на 5-й курс.

Прийом на навчання за програмами підготовки магістрів здійснюється відповідно до «Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році».

Зарахування на місця бюджетного фінансування проводиться на конкурсній основі. Особи, що не пройшли за конкурсом на місця бюджетного фінансування, можуть навчатися на підставі договору за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Вступні випробування

Для того, щоб вступити у магістратуру на кафедру міжнародної економіки у 2018 році, необхідно скласти:

  • єдиний фаховий іспит з іноземної мови (ЗНО)  у вигляді тесту;
  • вступне фахове випробування на спеціальність 051 “Економіка”.

Якщо вступ до магістратури відбувається на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), то необхідно скласти додаткове фахове випробування. Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Зараховано» допускаються до участі в наступних вступних випробуваннях. На додаткове вступне випробування виносяться завдання з наступних дисциплін:

  • Основи економічної теорії;
  • Економіка підприємства.

Конкурсний відбір за спеціальністю  051 «Економіка» спеціалізацією «Міжнародна економіка» здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника.

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностю 051 «Економіка»

ПРОГРАМА додаткового фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностю 051 «Економіка»

ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітню програму підготовки магістра

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління в сфері оборонно-промислового комплексу»

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління в сфері оборонно-промислового комплексу»

Контакти відбіркової комісії

Адреса для подачі документів: м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», вул. Політехнічна 14, корпус 16, ауд. 145.

Адреса для листування: vk.fmm@ukr.net.

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65.

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua.