Кафедра міжнародної економіки

Вступ на 5-й курс

Категорія: Вступникам

Магістратура

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі економіки. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Кваліфікаційні характеристики магістрів кафедри міжнародної економіки.

Підготовка магістрів спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Міжнародна економіка» здійснюється на основі освітнього ступеня «бакалавр».

Строк навчання: 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців.
Форма навчання: денна, заочна.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

Умови подачі документів

Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:
1) Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2019 році, затверджених наказом МОН №1096 від 11 жовтня 2018 року;
2) Правила прийому до Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2019 році.

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Просимо особливу увагу звернути на послідовність дій абітурієнта:

ГРАФІК ДІЙ АБІТУРІЄНТА

Реєстрація на ЗНО з іноземної мови: з 13 травня по 03 червня 2019 р. до 18.00.
Додаткове фахове випробування:
  з 13 травня по 31 травня  та з 05 липня по 26 липня 2019 р.
Подача документів: з 10 липня по 23 липня 2019 р.
ЗНО з іноземної мови: 02 липня 2019 р.
Фахове вступне випробування: з 05 липня по 26 липня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 05 серпня 2019 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 18.00 10 серпня 2019 р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 13.00 14 серпня 2019 р.   

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням  до 12.00 12 серпня 2019 р., за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 15 серпня 2019 р.

Вступні випробування

Для того, щоб вступити у магістратуру на кафедру міжнародної економіки у 2019 році, необхідно скласти:

  • єдиний фаховий іспит з іноземної мови (ЗНО)  у вигляді тесту;
  • вступне фахове випробування на спеціальність 051 “Економіка”.

Якщо вступ до магістратури відбувається на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), то необхідно скласти додаткове фахове випробування. Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Зараховано» допускаються до участі в наступних вступних випробуваннях. На додаткове вступне випробування виносяться завдання з наступних дисциплін:

  • Основи економічної теорії;
  • Економіка підприємства.

Конкурсний відбір за спеціальністю  051 «Економіка» спеціалізацією «Міжнародна економіка» здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника.

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Міжнародна економіка» за спеціальністю 051 «Економіка»

ПРОГРАМА вступного додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Міжнародна економіка» за спеціальністю 051 “Економіка”

ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітню програму підготовки магістра

ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Управління в сфері оборонно-промислового комплексу» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

ПРОГРАМА вступного додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Управління в сфері оборонно-промислового комплексу» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Контакти відбіркової комісії

Адреса для подачі документів: м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», вул. Політехнічна 14, корпус 16, ауд. 145.

Адреса для листування: vk.fmm@ukr.net.

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65.

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua.