Кафедра міжнародної економіки

Умови вступу

Категорія: Вступникам

Кафедра міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD):

  • Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки;
  • Спеціальність – 051 Економіка;
  • Освітня програма – Міжнародна економіка (для освітніх рівнів “Бакалавр” і “Магістр”).

Форми навчання: денна та заочна.

Мови викладання: українська та англійська.

Кафедра надає можливість отримати ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ за спеціальністю 051 «Економіка», освітньою програмою «Міжнародна економіка», форма навчання – заочна, термін – 1 рік 4 міс. (освітній ступінь – МАГІСТР).

День відкритих дверей кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Повна інформація для вступників Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” про умови та правові положення щодо вступу