Кафедра міжнародної економіки

Працевлаштування

Категорія: Вступникам

Студенти, що навчаються за спеціалізацією “Міжнародна економіка” вміють:

 • аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
 • здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків;
 • формувати економічну політику на мікро- та макрорівнях;
 • розробляти стратегії розвитку підприємства;
 • здійснювати економічні розрахунки та обґрунтувати інноваційно-інвестиційні проекти;
 • формувати механізми та оцінювати ефективність міжнародного економічного співробітництва;
 • розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій;
 • організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів.

Фахівець з міжнародної економіки може працювати:

 • спеціалістом та керівником економічних підрозділів підприємств різної організаційно-правової форми;
 • експертом та консультантом із зовнішньоекономічних питань;
 • радником та представником у міжнародних організаціях, торгово-промислових палатах, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах, державних установах.

Випускники кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” успішно реалізовують себе в різних галузях економіки України та інших країн (США, Канада, Німеччина, Франція, Швейцарія, Польща, Словаччина та ін.). Наші фахівці працюють в зовнішньоекономічних відділах українських компаній, спільних підприємствах, установах та організаціях зовнішньоекономічної сфери діяльності, у підрозділах ТНК, апараті управління підприємств та організацій, страхових компаніях, консалтингових організаціях, банківських установах, структурах центральних державних і регіональних органів управління, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, технопарках, науково-дослідних інститутах та центрах, які проводять дослідження стану світових товарних та фінансових ринків, розвитку інтеграційних та глобалізаційних процесів тощо.

Багато випускників очолюють або входять до управлінського апарату великих національних і транснаціональних корпорацій, працюють у групах з реалізації в Україні проектів міжнародних організацій, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного валютного фонду, Світового банку тощо.