Кафедра міжнародної економіки

Практика студентів

Категорія: Навчання

Виробнича, науково-дослідницька і переддипломна практики – є елементами професійної підготовки студентів, важливою складовою навчального плану.
Зміст практик визначається освітньо-кваліфікаційними характеристиками і освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціалізації “Міжнародна економіка” НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”.

Навчальний план з підготовки бакалавра передбачає виробничу практику у 6-му семестрі протягом трьох тижнів та переддипломну практику у 8-му семестрі протягом чотирьох тижнів відповідно до теми дипломної роботи.
Навчальний план з підготовки спеціаліста передбачає переддипломну практику у 10-му семестрі протягом трьох тижнів відповідно до теми дипломної роботи.
Навчальний план з підготовки магістра передбачає науково-дослідну практику у 11-му семестрі протягом чотирьох тижнів та переддипломну практику у 11-му семестрі протягом дев’яти тижнів відповідно до теми магістерської роботи.

Документи щодо практики знаходяться за адресою login.kpi.ua.

Звіт з науково-дослідної та переддипломної практики студентів освітнього ступеня “Магістр” за 2016 рік