Кафедра міжнародної економіки

Навчально-методичні матеріали

Категорія: Навчання

Бухгалтерський облік

Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський облік: навч. посіб. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво “Політехніка”, 2017. – 248 с.

Міжнародна економіка

Конспект лекцій з міжнародної економіки

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з міжнародної економіки

Облік у зарубіжних країнах

Дергачова В.В. Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / В.В. Дергачова, Н.Є. Скоробогатова, Л.М. Шик. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 257 с.

Соціальна відповідальність

Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність: Навч. посіб. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. –180 с.

Функціонально-вартісний аналіз

Охріменко О.О. Функціонально-вартісний аналіз. – К.: «Освіта України», 2013. – 208 с.

Дипломне проектування

Вимоги до складових елементів дипломних робіт

Комплексний випускний екзамен за фахом

Програма комплексного випускного екзамену за фахом для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань: 0305 “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” на здобуття освітнього ступеня “Бакалавр”