Кафедра міжнародної економіки

Напрями міжнародної діяльності

Категорія: Співробітництво

1. Координація діяльності викладачів, аспірантів і студентів кафедри міжнародної економіки, пов’язаної з їхньою участю у міжнародному співробітництві

1.1. Створення міні-міжнародного офісу на кафедрі та формування команди відповідальних за ключові напрями міжнародної діяльності по регіонах світу.

1.2. Диференціація міжнародної діяльності кафедри міжнародної економіки у регіонах світу. Розширення співдружності з Європейськими країнами, країнами СНД, Китаєм, іншими країнами.

1.3. Активізація співробітників кафедри щодо участі у програмах міжнародного стажування, підвищення кваліфікації.

2. Розширення напрямів участі кафедри у впливових міжнародних організаціях, проектах, програмах, створення спільних з міжнародними організаціями структур

2.1 Співробітництво з навчально-науковою лабораторію світової економіки, регіональних досліджень та мікроекономіки в «Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку».

2.2 Співробітництво з громадською організацією «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку», яка є правонаступницею «Центрально-східно-європейського інституту сталого розвитку».

3. Покращення якості підготовки кадрів-нерезидентів для зарубіжних країн і підвищення авторитету НТУУ «КПІ» на світовому та вітчизняному ринках освітніх послуг

3.1 З метою запровадження англомовних магістерських програм підготувати опорні конспекти лекцій з дисциплін англійською мовою.

3.2 Запровадження англомовного навчання у магістратурі та на першому курсі бакалаврату.