Кафедра міжнародної економіки

Наукові конференції та семінари

Категорія: Наука

Науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю, яка проводиться кафедрою міжнародної економіки з 2005 року.

Мета конференції: обговорення актуальних проблем і шляхів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки.

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Інновації в системі забезпечення сталого розвитку країни та світу.
2. Роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва.
3. Національні інноваційні системи: проблеми формування та ефективності.
4. Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промисловості України.
5. Стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва.

Студентська науково-практична конференція “Ефективність інженерних рішень”

Міжфакультетська конференція приладобудівного (ПБФ) і факультету менеджменту та маркетингу (ФММ), започаткована 2005 року. Охоплює економічну складову інженерної підготовки фахівців для роботи у високо­технологічних, наукомістких сферах національної економіки.

Круглий стіл

Інформатизація суспільства охоплює ряд важливих напрямів. Для студентської молоді, яка тільки набуває досвіду, важливою є комунікація з представниками влади, науки бізнесу. На кафедрі міжнародної економіки в листопаді кожного року проводиться круглий стіл, що має на меті обговорення питань, які стосуються актуальної проблематики національної та міжнародної економіки.
За відносно короткий період проведення таких заходів кафедрою набуто досвід у формуванні зв’язків з професіоналами, аналітиками, бізнесменами, науковцями; сформовано стандарти та етику спілкування; активізовано студентську молодь до участі у дискусіях.
Тематика зустрічей торкається широкого кола питань, що сприяють у формуванні фахівців з міжнародної економіки:

“Чи стане Україна аграрною наддержавою?”, 16 листопада 2016 р.

“Чи варто шукати голубі океани у мирному атомі?”, 10 листопада 2015 р.

“Бізнес-ефекти на ринку інтелектуальної власності у контексті інтеграції України в ЄС”, 26 листопада 2014 р.

“Розвиток альтернативної енергетики на основі біоресурсів”, 21 листопада 2013 р.

“Інноваційний розвиток підприємств України: стратегії та сценарії”, 21 листопада 2012 р.

“Інтеграційний вектор України: захід-схід”, 17 листопада 2011 р.

Гості тематичних круглих столів кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”.

Роздуми над ефективним вирішенням питань та розробка сценаріїв удосконалення та розвитку не обмежені регламентом заходу у просторі і часі. Підтвердженням цього слугує добірка наукових праць студентів, викладачів, фахівців: «Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики». Молодь не знає перепон. Нові ідеї вихором кружляють у стінах НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». Можливо вже завтра перспективні сценарії удосконалення технологічної структури вітчизняного виробництва стануть тим важелем, що зможе стати поворотною точкою в такому непростому розвитку нашої країни.