Кафедра міжнародної економіки

Наукові конференції та семінари

Категорія: Наука

Науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю, яка проводиться кафедрою міжнародної економіки з 2005 року.

Мета конференції: обговорення актуальних проблем і шляхів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки.

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Інновації в системі забезпечення сталого розвитку країни та світу.
2. Роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва.
3. Національні інноваційні системи та Індустрія-4.0: проблеми формування та ефективності.
4. Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промисловості України.
5. Стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва.

Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні»

Міжфакультетська конференція приладобудівного (ПБФ) і факультету менеджменту та маркетингу (ФММ), започаткована 2005 року. Охоплює економічну складову інженерної підготовки фахівців для роботи у високо­технологічних, наукомістких сферах національної економіки.

Тематика конференції “ЕІРП”

Інформаційний лист конференції – 2018

Державна реєстрація конференції