Кафедра міжнародної економіки

Аспірантура

Категорія: Наука

Спеціальності аспірантури

 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини

Основні напрями наукової діяльності (наукові школи) кафедри

 1. Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України
  Керівники: Гавриш О. А., доктор технічних наук, професор, Войтко С. В., доктор економічних наук, професор.
 2. Організаційно-управлінський механізм розвитку підприємницької діяльності
  Керівник: Гавриш О. А., доктор технічних наук, професор.
 3. Механізм інтеграції промислового комплексу України у світову економіку: освіта, наука, технології
  Керівник: Герасимчук В. Г., доктор економічних наук, професор.
 4. Розбудова страхового ринку України в умовах світових інтеграційних процесів
  Керівник: Охріменко О. О., доктор економічних наук, професор.
 5. Теоретико-методологічні засади управління підприємствами високотехнологічних сфер діяльності в умовах глобалізації
  Керівник: Войтко С. В., доктор економічних наук, професор.